Xử lý Nitrat, Flo, Boron

Xử lý Nitrat, Flo, Boron

15:15 30/11/2020

1. Xử lý Nitrat : Tulsion A62 MP

Hạt nhựa Tulsion của Thermax-Ấn Độ với  dòng Anion bazơ mạnh cao cấp để loại bỏ Nitrat -Tulsion A62 MP với nhiều tính năng vượt trội.

Tulsion A62 MPlà một loại nhựa trao đổi Anion bazơ mạnh, cao cấp, cấu trúc Macroporous có độ xốp cực cao, có khả năng trao đổi cao kết hợp với độ bền ổn định, tính vật lý và hóa  học tuyệt vời,hoạt động hiệu quả trong phạm vi pH và nhiệt độ rộng.

Tulsion A62 MP có khả năng chống bám bẩn hữu cơ rất cao, đặc biệt là loại bỏ Nitrat trong nước ướng và nước công nghiệp một cách hiệu quả.

2. Xử Lý Flo : Tulsion CH87

Tulsion CH87 là hạt nhựa Chelating loại Gel, cấu trúc Marcoporous được thiết kế đặc biệt để loại bả các ion Flo khỏi nước. Nó có một nhóm chức năng chọn lọc Flo gắn với ma trận đồng trùng hợp Polystyrene liên kết chéo.

Tulsion CH87 có khả năng loại bỏ các ion Florua đến mức thấp nhất là 1ppm. Nó có hiệu quả cao ở pH từ trung tính đến kiềm và có thể dễ dàng tái sinh 

3. Xử Lý Boron : Tulsion CH99

Tulsion CH99 là một loại nhựa trao đổi ion chọn lọc để loại bỏ Boron và các muối của nó khỏi dung dịch nước. Boron và muối của nó thậm chí số lượng nhỏ là mối quan tâm lớn trong nước được sử dụng trong một số ngành công nghiệp hóa chất và nông nghiệp. Loại nhựa này có thể loại bỏ Boron và muối của nó một cách hiệu quả trong phạm vi pH rộng ngay cả khi có mặt các ion khác, có thể cao hơn theo thứ tự độ lớn. 

 

Xử lý Nitrat, Flo, Boron

15:15 30/11/2020

1. Xử lý Nitrat : Tulsion A62 MP

Hạt nhựa Tulsion của Thermax-Ấn Độ với  dòng Anion bazơ mạnh cao cấp để loại bỏ Nitrat -Tulsion A62 MP với nhiều tính năng vượt trội.

Tulsion A62 MPlà một loại nhựa trao đổi Anion bazơ mạnh, cao cấp, cấu trúc Macroporous có độ xốp cực cao, có khả năng trao đổi cao kết hợp với độ bền ổn định, tính vật lý và hóa  học tuyệt vời,hoạt động hiệu quả trong phạm vi pH và nhiệt độ rộng.

Tulsion A62 MP có khả năng chống bám bẩn hữu cơ rất cao, đặc biệt là loại bỏ Nitrat trong nước ướng và nước công nghiệp một cách hiệu quả.

2. Xử Lý Flo : Tulsion CH87

Tulsion CH87 là hạt nhựa Chelating loại Gel, cấu trúc Marcoporous được thiết kế đặc biệt để loại bả các ion Flo khỏi nước. Nó có một nhóm chức năng chọn lọc Flo gắn với ma trận đồng trùng hợp Polystyrene liên kết chéo.

Tulsion CH87 có khả năng loại bỏ các ion Florua đến mức thấp nhất là 1ppm. Nó có hiệu quả cao ở pH từ trung tính đến kiềm và có thể dễ dàng tái sinh 

3. Xử Lý Boron : Tulsion CH99

Tulsion CH99 là một loại nhựa trao đổi ion chọn lọc để loại bỏ Boron và các muối của nó khỏi dung dịch nước. Boron và muối của nó thậm chí số lượng nhỏ là mối quan tâm lớn trong nước được sử dụng trong một số ngành công nghiệp hóa chất và nông nghiệp. Loại nhựa này có thể loại bỏ Boron và muối của nó một cách hiệu quả trong phạm vi pH rộng ngay cả khi có mặt các ion khác, có thể cao hơn theo thứ tự độ lớn. 

 

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow