Thermopac

Model : Thermopac

11:17 22/02/2021

 

 

Dòng Lò hơi dầu nhiệt / chất lỏng nhiệt Thermopac được thiết kế để đạt hiệu quả tối đa, sử dụng nhiều loại nhiên liệu lỏng và khí. Nó được thiết kế với tính linh hoạt của nhiên liệu và có thể đốt nhiều loại dầu nặng, dầu nhẹ và khí. Nó cho phép nhiệt độ quá trình cao ở áp suất hoạt động thấp.

- Hệ thống đốt nóng công suất cao

- Tùy chọn đa nhiên liệu - dầu nặng, dầu nhẹ và khí

- Yêu cầu bảo trì rất ít

- Hệ thống đốt nhiên liệu đa lớp có thể được kết hợp

- Khu vực truyền nhiệt đối lưu và trên các lớp nhiên liệu lớn

- Công suất: từ 0,1 triệu kcal / giờ đến 12,0 triệu kcal / giờ

- Nhiệt độ: lên đến 385ºC

- Nhiên liệu đốt: dầu nặng, dầu nhẹ và khí đốt

- Hiệu quả: 85% (+/- 2%) trên NCV

Model : Thermopac

11:17 22/02/2021

 

 

Dòng Lò hơi dầu nhiệt / chất lỏng nhiệt Thermopac được thiết kế để đạt hiệu quả tối đa, sử dụng nhiều loại nhiên liệu lỏng và khí. Nó được thiết kế với tính linh hoạt của nhiên liệu và có thể đốt nhiều loại dầu nặng, dầu nhẹ và khí. Nó cho phép nhiệt độ quá trình cao ở áp suất hoạt động thấp.

- Hệ thống đốt nóng công suất cao

- Tùy chọn đa nhiên liệu - dầu nặng, dầu nhẹ và khí

- Yêu cầu bảo trì rất ít

- Hệ thống đốt nhiên liệu đa lớp có thể được kết hợp

- Khu vực truyền nhiệt đối lưu và trên các lớp nhiên liệu lớn

- Công suất: từ 0,1 triệu kcal / giờ đến 12,0 triệu kcal / giờ

- Nhiệt độ: lên đến 385ºC

- Nhiên liệu đốt: dầu nặng, dầu nhẹ và khí đốt

- Hiệu quả: 85% (+/- 2%) trên NCV

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow