Phục hồi Phenol, Protein, Enzymes

Phục hồi phenol, protein-enzym

14:20 03/12/2020

1. Phục hồi Phenol : Tulsion ADS-600, Tulsion ADS-800

Tulsion ADS-600 và Tulsion ADS-800 là chất hấp phụ cao phân tử, mạnh mẽ được tổng hợp từ polystyrenic liên kết chéo không có ion nhóm chức năng. Nó được sử dụng để hấp phụ các chất tan ưa nước từ các dung môi kỵ nước và các chất tan kỵ nước từ dung môi ưa nước.

Tulsion ADS-600 và Tulsion ADS-800 được sử dụng để hấp phụ phenol và các hợp chất của nó, dung môi clo hóa, chất hoạt động bề mặt, amino axit, axit béo, vv từ dung dịch nước. Nó cũng được sử dụng trong các ngành công nghiệp dược phẩm để thanh lọc các hợp chất.

2. Phục hồi Protein và Enzym : Tulsion ADS-400

Tulsion ADS-400 là chất hấp phụ cao phân tử, mạnh mẽ được tổng hợp từ các poly-acrylat liên kết chéo không có ion nhóm chức năng. Nó được sử dụng để hấp phụ các chất tan ưa nước từ các dung môi kỵ nước và các chất tan kỵ nước từ dung môi ưa nước.

Tulsion ADS-400 được sử dụng để cố định kháng sinh, hấp phụ protein và enzym, khử cặn các dòng hữu cơ, sự hấp phụ của phenol và các hợp chất của nó, axit béo, v.v

 

Phục hồi phenol, protein-enzym

14:20 03/12/2020

1. Phục hồi Phenol : Tulsion ADS-600, Tulsion ADS-800

Tulsion ADS-600 và Tulsion ADS-800 là chất hấp phụ cao phân tử, mạnh mẽ được tổng hợp từ polystyrenic liên kết chéo không có ion nhóm chức năng. Nó được sử dụng để hấp phụ các chất tan ưa nước từ các dung môi kỵ nước và các chất tan kỵ nước từ dung môi ưa nước.

Tulsion ADS-600 và Tulsion ADS-800 được sử dụng để hấp phụ phenol và các hợp chất của nó, dung môi clo hóa, chất hoạt động bề mặt, amino axit, axit béo, vv từ dung dịch nước. Nó cũng được sử dụng trong các ngành công nghiệp dược phẩm để thanh lọc các hợp chất.

2. Phục hồi Protein và Enzym : Tulsion ADS-400

Tulsion ADS-400 là chất hấp phụ cao phân tử, mạnh mẽ được tổng hợp từ các poly-acrylat liên kết chéo không có ion nhóm chức năng. Nó được sử dụng để hấp phụ các chất tan ưa nước từ các dung môi kỵ nước và các chất tan kỵ nước từ dung môi ưa nước.

Tulsion ADS-400 được sử dụng để cố định kháng sinh, hấp phụ protein và enzym, khử cặn các dòng hữu cơ, sự hấp phụ của phenol và các hợp chất của nó, axit béo, v.v

 

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow