One Degree Glycol Free Water Chiller

Hệ thống One Degree Glycol Free Water Chiller

16:54 20/02/2021

 

 

- Capacity Range: 50 – 2000 TR

- CHW temperature: 1 to 3.5 oC

- Heat Source: Dry Saturated Steam (0.5 – 3.5 bar.g / / 7 – 50 psig) – SE / Dry Saturated Steam (5.0 – 10.5 bar.g / 72 – 152 psig) – DE / Low temperature hot water (90 – 150 oC / 194 - 302oF) – SE / High temperature hot water (150 – 180 oC / 302 - 356oF) – DE

- COP: 0.625 – 0.67 (SE)

- COP: 1.15 – 1.25 (DE)

Hệ thống One Degree Glycol Free Water Chiller

16:54 20/02/2021

 

 

- Capacity Range: 50 – 2000 TR

- CHW temperature: 1 to 3.5 oC

- Heat Source: Dry Saturated Steam (0.5 – 3.5 bar.g / / 7 – 50 psig) – SE / Dry Saturated Steam (5.0 – 10.5 bar.g / 72 – 152 psig) – DE / Low temperature hot water (90 – 150 oC / 194 - 302oF) – SE / High temperature hot water (150 – 180 oC / 302 - 356oF) – DE

- COP: 0.625 – 0.67 (SE)

- COP: 1.15 – 1.25 (DE)

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow