Ngành thực phẩm

Tinh chế nước ép trái cây

15:28 03/12/2020

1. Khử đắng : Tulsion ADS 400

Tulsion ADS-400 là chất hấp phụ cao phân tử, mạnh mẽ được tổng hợp từ các poly-acrylat liên kết chéo không có ion nhóm chức năng. Nó được sử dụng để hấp phụ các chất tan ưa nước từ các dung môi kỵ nước và các chất tan kỵ nước từ dung môi ưa nước.

Tulsion ADS-400 được sử dụng để cố định kháng sinh, hấp phụ protein và enzym, khử cặn các dòng hữu cơ, sự hấp phụ của phenol và các hợp chất của nó, khử đắng nước ép trái cây, axit béo, v.v

2. Làm Trong nước ép trái cây : Tulsion ADS 600

Tulsion ADS-600  là chất hấp phụ cao phân tử, mạnh mẽ được tổng hợp từ polystyrenic liên kết chéo không có ion nhóm chức năng. Nó được sử dụng để hấp phụ các chất tan ưa nước từ các dung môi kỵ nước và các chất tan kỵ nước từ dung môi ưa nước.

Tulsion ADS-600  được sử dụng để hấp phụ phenol và các hợp chất của nó, dung môi clo hóa, chất hoạt động bề mặt, amino axit, axit béo, làm trong nước ép trái cây.., vv từ dung dịch nước. Nó cũng được sử dụng trong các ngành công nghiệp dược phẩm để thanh lọc các hợp chất.

3. Khử màu : Tulsion PCP 1200

Tulsion PCP 1200 được sử dụng để khử màu cho nước ép trái cây. Với cấu trúc đặc biệt cho phép hạt nhựa này có hiệu suất xử lý cao, độ bền vật lý và hóa học tuyệt vời.

 

Tinh chế nước ép trái cây

15:28 03/12/2020

1. Khử đắng : Tulsion ADS 400

Tulsion ADS-400 là chất hấp phụ cao phân tử, mạnh mẽ được tổng hợp từ các poly-acrylat liên kết chéo không có ion nhóm chức năng. Nó được sử dụng để hấp phụ các chất tan ưa nước từ các dung môi kỵ nước và các chất tan kỵ nước từ dung môi ưa nước.

Tulsion ADS-400 được sử dụng để cố định kháng sinh, hấp phụ protein và enzym, khử cặn các dòng hữu cơ, sự hấp phụ của phenol và các hợp chất của nó, khử đắng nước ép trái cây, axit béo, v.v

2. Làm Trong nước ép trái cây : Tulsion ADS 600

Tulsion ADS-600  là chất hấp phụ cao phân tử, mạnh mẽ được tổng hợp từ polystyrenic liên kết chéo không có ion nhóm chức năng. Nó được sử dụng để hấp phụ các chất tan ưa nước từ các dung môi kỵ nước và các chất tan kỵ nước từ dung môi ưa nước.

Tulsion ADS-600  được sử dụng để hấp phụ phenol và các hợp chất của nó, dung môi clo hóa, chất hoạt động bề mặt, amino axit, axit béo, làm trong nước ép trái cây.., vv từ dung dịch nước. Nó cũng được sử dụng trong các ngành công nghiệp dược phẩm để thanh lọc các hợp chất.

3. Khử màu : Tulsion PCP 1200

Tulsion PCP 1200 được sử dụng để khử màu cho nước ép trái cây. Với cấu trúc đặc biệt cho phép hạt nhựa này có hiệu suất xử lý cao, độ bền vật lý và hóa học tuyệt vời.

 

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow