Ngành Đường

Ngành sản xuất Đường

15:22 03/12/2020

1. Khử màu Đường : Tulsion A30 MP, Tulsion A722 MP

Tulsion A30 MP và Tulsion A722 MP là nhựa trao đổi anion mạnh  có cấu trúc Macroporous chứa nhóm amoni bậc bốn, loại I.

Tulsion A30 MP và Tulsion A722 MP có các đặc tính vật lý tuyệt vời do tính chất không bị nứt vỡ. Nhựa này có đặc biệt Tính ổn định vật lý và hóa học dẫn đến tuổi thọ cao, công suất hoạt động cao và yêu cầu rửa thấp. Do nó nhựa cơ bản tuyệt vời cho thấy hiệu quả tái sinh cao hơn. 

Tulsion A30 MP và Tulsion A722 MP được sử dụng rộng rãi để khử màu dung dịch đường trong ngành Đường. Trong ứng dụng đó, màu thân tương đối cao, được chăm sóc bởi nhựa này. Nhựa này có thể tái tạo dễ dàng bằng nước muối kiềm giải pháp. Nó phù hợp để sử dụng trong nhiều điều kiện pH và nhiệt độ cao.

2. Khử tro Glucozơ : Tulsion A2X MP

Tulsion A2X MP là một loại nhựa trao đổi anion bazơ yếu có cấu trức Macroporous cực kỳ bền được đặc trưng bởi nhóm amin bậc ba gắn với ma trận đồng trùng hợp styren divinyl benzen. Nó có cấu trúc vật lý độc đáo điều đó mang lại cho nó động học vượt trội và khả năng chống sốc thẩm thấu cao hơn so với chất trao đổi anion gốc yếu loại gel.

Tulsion A2X MP mang lại công suất hoạt động đặc biệt cao khi tái sinh xút và có yêu cầu rửa chậm. Nó có khả năng chống lại chất hữu cơ cao hơn so với chất trao đổi anion dạng gel.

Tulsion A2X MP được ứng rộng dãi trong ngành Đường cho việc khử tro Guluzơ.

 

Ngành sản xuất Đường

15:22 03/12/2020

1. Khử màu Đường : Tulsion A30 MP, Tulsion A722 MP

Tulsion A30 MP và Tulsion A722 MP là nhựa trao đổi anion mạnh  có cấu trúc Macroporous chứa nhóm amoni bậc bốn, loại I.

Tulsion A30 MP và Tulsion A722 MP có các đặc tính vật lý tuyệt vời do tính chất không bị nứt vỡ. Nhựa này có đặc biệt Tính ổn định vật lý và hóa học dẫn đến tuổi thọ cao, công suất hoạt động cao và yêu cầu rửa thấp. Do nó nhựa cơ bản tuyệt vời cho thấy hiệu quả tái sinh cao hơn. 

Tulsion A30 MP và Tulsion A722 MP được sử dụng rộng rãi để khử màu dung dịch đường trong ngành Đường. Trong ứng dụng đó, màu thân tương đối cao, được chăm sóc bởi nhựa này. Nhựa này có thể tái tạo dễ dàng bằng nước muối kiềm giải pháp. Nó phù hợp để sử dụng trong nhiều điều kiện pH và nhiệt độ cao.

2. Khử tro Glucozơ : Tulsion A2X MP

Tulsion A2X MP là một loại nhựa trao đổi anion bazơ yếu có cấu trức Macroporous cực kỳ bền được đặc trưng bởi nhóm amin bậc ba gắn với ma trận đồng trùng hợp styren divinyl benzen. Nó có cấu trúc vật lý độc đáo điều đó mang lại cho nó động học vượt trội và khả năng chống sốc thẩm thấu cao hơn so với chất trao đổi anion gốc yếu loại gel.

Tulsion A2X MP mang lại công suất hoạt động đặc biệt cao khi tái sinh xút và có yêu cầu rửa chậm. Nó có khả năng chống lại chất hữu cơ cao hơn so với chất trao đổi anion dạng gel.

Tulsion A2X MP được ứng rộng dãi trong ngành Đường cho việc khử tro Guluzơ.

 

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow