Ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử

ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử

11:22 03/12/2020

1. Xử lý nước có độ tinh khiết cao, điện trở suất thấp : Tulsion MB1518

Tulsion MB 1518 là hỗn hợp của nhựa trao đổi cation có tính axit mạnh Tulsion T42 (NS) ở dạng Hydro và nhựa trao đổi anion có tính bazơ mạnh Tulsion A-24 OH ở dạng Hydroxit theo tỷ lệ thể tích 1: 1,5.   

Tulsion MB 1518 sẵn sàng sử dụng nhựa hỗn hợp được khuyến nghị để sản xuất nước có độ tinh khiết cao.   

Các loại nhựa trao đổi cation và anion riêng lẻ được sử dụng trong Tulsion MB 1518 được sản xuất theo quy trình phát triển đặc biệt, trong đó việc sử dụng bất kỳ dung môi hydrocacbon clo hóa nào có thể loại bỏ hoàn toàn các tạp chất hữu cơ trong nhựa cuối cùng. Do đó, Tulsion MB-1518 có mức độ tạp chất ion, không ion và hữu cơ ở mức tối thiểu, tạo nên chất lượng nước sau xử lý cao. Tỷ lệ thể tích của nhựa trao đổi anion và cation được tối ưu hóa để đạt được mức loại bỏ tối đa Boron, silica và các ion nhạy cảm khác khó loại bỏ.

2. Khử khoáng : Tulsion MB115  

Tulsion MB 115 là hỗn hợp nhựa trao đổi cation có tính axit mạnh Tulsion T-46 ở dạng Hydro và nhựa trao đổi anion bazơ mạnh loại I Tulsion A-33 ở dạng Hydroxide theo tỷ lệ khối lượng 1: 1.5

Tulsion MB 115 được thiết kế để đánh bóng nước trong sản xuất nước siêu tinh khiết. 

Tulsion MB 115 rất lý tưởng để sử dụng cho các ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn, màn hình…và bất cứ ngành nào có yêu cầu về chất lượng nước siêu tinh khiết. Đây là hạt nhựa hỗn hợp thể hiện hiệu suất cao và tính chất vật lý tuyệt vời.

3. Nước không chứa kim loại : Tulsion MB106 UPS UP 

Tulsion MB 106 UPS UP là hỗn hợp của nhựa trao đổi cation có tính axit mạnh Tulsion T-46H  UPS ở dạng Hydro và nhựa trao đổi anion có tính bazơ mạnh  Tulsion A-33 OH UPS ở dạng Hydroxit với tỷ lệ thể tích 1: 2.   

Tulsion MB 106 UPS UP sử dụng để sản xuất nước DM có độ tinh khiết cao (Loại nước siêu tinh khiết)    

Tulsion MB 106 UPS UP được khuyên dùng trong bất kỳ ứng dụng hỗn hợp nào, nơi yêu cầu sản xuất đáng tin cậy nước chất lượng cao nhất và nơi nhựa được cung cấp phải có tối thiểu tuyệt đối các tạp chất ion và không ion.

ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử

11:22 03/12/2020

1. Xử lý nước có độ tinh khiết cao, điện trở suất thấp : Tulsion MB1518

Tulsion MB 1518 là hỗn hợp của nhựa trao đổi cation có tính axit mạnh Tulsion T42 (NS) ở dạng Hydro và nhựa trao đổi anion có tính bazơ mạnh Tulsion A-24 OH ở dạng Hydroxit theo tỷ lệ thể tích 1: 1,5.   

Tulsion MB 1518 sẵn sàng sử dụng nhựa hỗn hợp được khuyến nghị để sản xuất nước có độ tinh khiết cao.   

Các loại nhựa trao đổi cation và anion riêng lẻ được sử dụng trong Tulsion MB 1518 được sản xuất theo quy trình phát triển đặc biệt, trong đó việc sử dụng bất kỳ dung môi hydrocacbon clo hóa nào có thể loại bỏ hoàn toàn các tạp chất hữu cơ trong nhựa cuối cùng. Do đó, Tulsion MB-1518 có mức độ tạp chất ion, không ion và hữu cơ ở mức tối thiểu, tạo nên chất lượng nước sau xử lý cao. Tỷ lệ thể tích của nhựa trao đổi anion và cation được tối ưu hóa để đạt được mức loại bỏ tối đa Boron, silica và các ion nhạy cảm khác khó loại bỏ.

2. Khử khoáng : Tulsion MB115  

Tulsion MB 115 là hỗn hợp nhựa trao đổi cation có tính axit mạnh Tulsion T-46 ở dạng Hydro và nhựa trao đổi anion bazơ mạnh loại I Tulsion A-33 ở dạng Hydroxide theo tỷ lệ khối lượng 1: 1.5

Tulsion MB 115 được thiết kế để đánh bóng nước trong sản xuất nước siêu tinh khiết. 

Tulsion MB 115 rất lý tưởng để sử dụng cho các ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn, màn hình…và bất cứ ngành nào có yêu cầu về chất lượng nước siêu tinh khiết. Đây là hạt nhựa hỗn hợp thể hiện hiệu suất cao và tính chất vật lý tuyệt vời.

3. Nước không chứa kim loại : Tulsion MB106 UPS UP 

Tulsion MB 106 UPS UP là hỗn hợp của nhựa trao đổi cation có tính axit mạnh Tulsion T-46H  UPS ở dạng Hydro và nhựa trao đổi anion có tính bazơ mạnh  Tulsion A-33 OH UPS ở dạng Hydroxit với tỷ lệ thể tích 1: 2.   

Tulsion MB 106 UPS UP sử dụng để sản xuất nước DM có độ tinh khiết cao (Loại nước siêu tinh khiết)    

Tulsion MB 106 UPS UP được khuyên dùng trong bất kỳ ứng dụng hỗn hợp nào, nơi yêu cầu sản xuất đáng tin cậy nước chất lượng cao nhất và nơi nhựa được cung cấp phải có tối thiểu tuyệt đối các tạp chất ion và không ion.

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow