Model : S1 Siries

Hệ thống Chiller S1 Siries

11:46 20/02/2021

 

- Capacity : 100 - 3500 TR ( 350 - 12300 KW)

Up to  5 °C chilled water temp.

ΔT : 30°C

- Chiller water temperature : up to 1°C ( 34 °F) and -2°C ( 28.5°F) with brine.

- Heat Source: Steam

- Pressure: 0 bar.g - 3.5 bar.g / 0 psig -50 psig

- COP: 0.75 - 0.8

Hệ thống Chiller S1 Siries

11:46 20/02/2021

 

- Capacity : 100 - 3500 TR ( 350 - 12300 KW)

Up to  5 °C chilled water temp.

ΔT : 30°C

- Chiller water temperature : up to 1°C ( 34 °F) and -2°C ( 28.5°F) with brine.

- Heat Source: Steam

- Pressure: 0 bar.g - 3.5 bar.g / 0 psig -50 psig

- COP: 0.75 - 0.8

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow