Model : EJ Siries

Hệ thống Chiller EJ Siries

13:43 20/02/2021

 

 

- Capacity: 100 - 3500 TR

- Heat Source (1): Exhaust Gas

- Temperature: 250°C  – 600°C  / 480°F  - 1110°F

- Heat Source (2): Hot Water

- Temperature: 80°C  - 120°C  / 180°F - 250°F

- COP: 1.0 - 1.1

Hệ thống Chiller EJ Siries

13:43 20/02/2021

 

 

- Capacity: 100 - 3500 TR

- Heat Source (1): Exhaust Gas

- Temperature: 250°C  – 600°C  / 480°F  - 1110°F

- Heat Source (2): Hot Water

- Temperature: 80°C  - 120°C  / 180°F - 250°F

- COP: 1.0 - 1.1

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow