Model : 2E Siries

Hệ thống Chiller 2E Siries

13:19 20/02/2021

 

 

- Capacity: 50 - 3500 TR

- Heat Source: Exhaust Gas

- Temperature: 250°C  – 600°C  / 480°F  - 1110°F

- COP: 1.4 - 1.55

Hệ thống Chiller 2E Siries

13:19 20/02/2021

 

 

- Capacity: 50 - 3500 TR

- Heat Source: Exhaust Gas

- Temperature: 250°C  – 600°C  / 480°F  - 1110°F

- COP: 1.4 - 1.55

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow