Loại Bỏ Perchlorate

Loại Bỏ Peclorat

16:33 28/11/2020

  Hầu hết các muối peclorat là các chất rắn không màu, hòa tan trong nước. Bốn peclorat là sản phẩm thương mại chính: amoni peclorat (NH4ClO4), axit pecloric (HClO4), kali peclorat (KClO4), và natri peclorat (NaClO4). Peclorat là anion được tạo thành từ sự phân ly của axit pecloric và muối của nó khi chúng hòa tan trong nước. Nhiều muối peclorat tan trong dung môi không phải nước.

Sự ô nhiễm peclorat trong môi trường đã được nghiên cứu rộng rãi vì nó có tác dụng đến sức khỏe con người.  Nghiên cứu cho thấy peclorat có liên quan đến ảnh hưởng tiêu cực trên tuyến giáp.

 

 

Loại Bỏ Peclorat

16:33 28/11/2020

  Hầu hết các muối peclorat là các chất rắn không màu, hòa tan trong nước. Bốn peclorat là sản phẩm thương mại chính: amoni peclorat (NH4ClO4), axit pecloric (HClO4), kali peclorat (KClO4), và natri peclorat (NaClO4). Peclorat là anion được tạo thành từ sự phân ly của axit pecloric và muối của nó khi chúng hòa tan trong nước. Nhiều muối peclorat tan trong dung môi không phải nước.

Sự ô nhiễm peclorat trong môi trường đã được nghiên cứu rộng rãi vì nó có tác dụng đến sức khỏe con người.  Nghiên cứu cho thấy peclorat có liên quan đến ảnh hưởng tiêu cực trên tuyến giáp.

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow