Loại bỏ kim loại Nặng

Loại Bỏ Kim Loại Nặng

16:25 19/11/2020

 Kim loại nặng luôn có khả năng tồn tại trong các nguồn nước, đặc biệt là nước trong các quy trình công nghệ, nước thải...gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và môi trường. Hầu hết các kim loại nặng như Pb, Hg, Cd, As, Cu, Zn, Fe, Cr, Co, Mn, Se, Mo... tồn tại trong nước ở dạng ion. Khác với các chất thải hữu cơ có thể tự phân hủy trong đa số trường hợp, các kim loại nặng khi đã phóng thích vào môi trường thì sẽ tồn tại lâu dài.

 Sử dụng hạt nhựa để loại bỏ, thu hồi kim loại nặng là một cách xử lý hiệu quả và ngày càng được sử dụng phổ biến.

  Hạt nhựa Tulsion của Thermax-Ấn Độ với nhiều dòng Cation axit yếu cao cấp để khử khử kiềm : Tulsion CXO 9, Tulsion CXO 12, Tulsion CXO 12MP.

 Tulsion CXO 9, Tulsion CXO 12Tulsion CXO 12MP là nhựa trao đổi Cation axit yếu có dung lượng trao đổi rất cao, có độ ổn định vật lý và hóa học tuyệt vời.

 Loại nhựa này rất thích hợp cho việc loại bỏ chọn lọc các kim loại nặng , phạm vi pH và nhiệt độ rộng.

 

Loại Bỏ Kim Loại Nặng

16:25 19/11/2020

 Kim loại nặng luôn có khả năng tồn tại trong các nguồn nước, đặc biệt là nước trong các quy trình công nghệ, nước thải...gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và môi trường. Hầu hết các kim loại nặng như Pb, Hg, Cd, As, Cu, Zn, Fe, Cr, Co, Mn, Se, Mo... tồn tại trong nước ở dạng ion. Khác với các chất thải hữu cơ có thể tự phân hủy trong đa số trường hợp, các kim loại nặng khi đã phóng thích vào môi trường thì sẽ tồn tại lâu dài.

 Sử dụng hạt nhựa để loại bỏ, thu hồi kim loại nặng là một cách xử lý hiệu quả và ngày càng được sử dụng phổ biến.

  Hạt nhựa Tulsion của Thermax-Ấn Độ với nhiều dòng Cation axit yếu cao cấp để khử khử kiềm : Tulsion CXO 9, Tulsion CXO 12, Tulsion CXO 12MP.

 Tulsion CXO 9, Tulsion CXO 12Tulsion CXO 12MP là nhựa trao đổi Cation axit yếu có dung lượng trao đổi rất cao, có độ ổn định vật lý và hóa học tuyệt vời.

 Loại nhựa này rất thích hợp cho việc loại bỏ chọn lọc các kim loại nặng , phạm vi pH và nhiệt độ rộng.

 

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow