Làm mềm nước và khử khoáng

Làm Mềm Nước Và Khử Khoáng

10:12 30/11/2020

 Làm Mềm Nước Và Khử Khoáng là các giai đoạn xử lý nước cấp quan trọng cho các ngành công nghiệp, sự hiệu quả của công đoạn này quyết định rất lớn đến chất lượng xử lý trong công nghệ, chất lượng sản phẩm, thiết bị ...

1. Làm Mềm Nước : Tulsion T42Na

 Tulsion T42Na là một loại nhựa trao đổi cation axit mạnh, cao cấp, với ma trận polystyren cùng các tính chất vật lý và hóa học tuyệt vời, được cung cấp ở dạng natri.  

 Tulsion T42Na có độ ổn định vật lý và hóa học đặc biệt. Loại nhựa này thể hiện khả năng chống sốc tuyệt vời do độ bền hạt cao và khả năng vận hành ổn định.

 Tulsion  T42Na thích hợp nhất để làm mềm trong xử lý nước và nó phù hợp để sử dụng trong phạm vi pH rộng.

2. Khử khoáng : Tulsion T42H và Tulsion A23

 Tulsion T42H :

Tulsion T42H là một loại nhựa trao đổi cation axit mạnh, cao cấp, có chưa nhóm chức a xít Sunfonic có khả năng trao đổi cao kết hợp với sự ổn định vật lý và hóa học tuyệt vời. Sử dụng lý tưởng trong khoảng pH và nhiệt độ rộng.

Tulsion T42H cung cấp trong dạng Hydro cho giai đoạn hỗn hợp khử khoáng và dạng Natri cho làm mềm.

Tulsion T42H cũng được sử dụng để khử kiềm và xử lý hóa chất .

Tulsion A23 :

Tulsion A23 là một loại nhựa trao đổi anion bazơ mạnh dựa trên ma trận polystyren, có chứa nhóm amoni bậc I loại I. TULSION® A-23 có các đặc tính vận hành và hóa học tuyệt vời cùng với các đặc tính vật lý tuyệt vời do tính chất không có vết nứt. Tulsion A23 có khả năng hoạt động tốt đối với các axit yếu như silic và carbonic cùng với axit khoáng mạnh, khi được sử dụng trong xử lý nước cùng với nhựa trao đổi cation axit mạnh Tulsion T42. Nó lý tưởng để sử dụng trong một phạm vi pH và nhiệt độ rộng.

Tulsion A23 được cung cấp dưới dạng hạt hình cầu ẩm ở dạng clorua với phân bố kích thước hạt để cung cấp động học tốt và giảm áp suất tối thiểu. Bề mặt của A-23 không có vết nứt và do đó nó thể hiện độ bền hạt rất cao. Hạt nhựa này cũng có sức đề kháng tốt hơn với chất hữu cơ.  

3. Đánh bóng nước : Tulsion MB 115

Tulsion MB 115 :

Tulsion MB 115 là hỗn hợp nhựa trao đổi cation có tính axit mạnh TUlsion T46H và nhựa trao đổi anion bazơ mạnh loại I Tulsion A-33OH theo tỷ lệ khối lượng 1: 1.5  

Tulsion MB 115 được thiết kế để đánh bóng nước trong sản xuất nước siêu tinh khiết.  

Tulsion MB 115 rất lý tưởng để sử dụng cho các ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn, màn hình…và bất cứ ngành nào có yêu cầu về chất lượng nước siêu tinh khiết. Đây là hạt nhựa hỗn hợp thể hiện hiệu suất cao và tính chất vật lý tuyệt vời.  

 

 

 

Làm Mềm Nước Và Khử Khoáng

10:12 30/11/2020

 Làm Mềm Nước Và Khử Khoáng là các giai đoạn xử lý nước cấp quan trọng cho các ngành công nghiệp, sự hiệu quả của công đoạn này quyết định rất lớn đến chất lượng xử lý trong công nghệ, chất lượng sản phẩm, thiết bị ...

1. Làm Mềm Nước : Tulsion T42Na

 Tulsion T42Na là một loại nhựa trao đổi cation axit mạnh, cao cấp, với ma trận polystyren cùng các tính chất vật lý và hóa học tuyệt vời, được cung cấp ở dạng natri.  

 Tulsion T42Na có độ ổn định vật lý và hóa học đặc biệt. Loại nhựa này thể hiện khả năng chống sốc tuyệt vời do độ bền hạt cao và khả năng vận hành ổn định.

 Tulsion  T42Na thích hợp nhất để làm mềm trong xử lý nước và nó phù hợp để sử dụng trong phạm vi pH rộng.

2. Khử khoáng : Tulsion T42H và Tulsion A23

 Tulsion T42H :

Tulsion T42H là một loại nhựa trao đổi cation axit mạnh, cao cấp, có chưa nhóm chức a xít Sunfonic có khả năng trao đổi cao kết hợp với sự ổn định vật lý và hóa học tuyệt vời. Sử dụng lý tưởng trong khoảng pH và nhiệt độ rộng.

Tulsion T42H cung cấp trong dạng Hydro cho giai đoạn hỗn hợp khử khoáng và dạng Natri cho làm mềm.

Tulsion T42H cũng được sử dụng để khử kiềm và xử lý hóa chất .

Tulsion A23 :

Tulsion A23 là một loại nhựa trao đổi anion bazơ mạnh dựa trên ma trận polystyren, có chứa nhóm amoni bậc I loại I. TULSION® A-23 có các đặc tính vận hành và hóa học tuyệt vời cùng với các đặc tính vật lý tuyệt vời do tính chất không có vết nứt. Tulsion A23 có khả năng hoạt động tốt đối với các axit yếu như silic và carbonic cùng với axit khoáng mạnh, khi được sử dụng trong xử lý nước cùng với nhựa trao đổi cation axit mạnh Tulsion T42. Nó lý tưởng để sử dụng trong một phạm vi pH và nhiệt độ rộng.

Tulsion A23 được cung cấp dưới dạng hạt hình cầu ẩm ở dạng clorua với phân bố kích thước hạt để cung cấp động học tốt và giảm áp suất tối thiểu. Bề mặt của A-23 không có vết nứt và do đó nó thể hiện độ bền hạt rất cao. Hạt nhựa này cũng có sức đề kháng tốt hơn với chất hữu cơ.  

3. Đánh bóng nước : Tulsion MB 115

Tulsion MB 115 :

Tulsion MB 115 là hỗn hợp nhựa trao đổi cation có tính axit mạnh TUlsion T46H và nhựa trao đổi anion bazơ mạnh loại I Tulsion A-33OH theo tỷ lệ khối lượng 1: 1.5  

Tulsion MB 115 được thiết kế để đánh bóng nước trong sản xuất nước siêu tinh khiết.  

Tulsion MB 115 rất lý tưởng để sử dụng cho các ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn, màn hình…và bất cứ ngành nào có yêu cầu về chất lượng nước siêu tinh khiết. Đây là hạt nhựa hỗn hợp thể hiện hiệu suất cao và tính chất vật lý tuyệt vời.  

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow