Khử Kiềm

Khử Kiềm

15:56 19/11/2020

 Quy trình c th này s dng mt loi nha cation có tính axit yếu. Loi nha này có kh năng loi b đ cng khi nước khi nó cũng cha kim. Sau khi x lý, nước có cha carbon dioxide, có th được loi b bng thiết bị khử khí . Nha cation được tái sinh rt hiu qu vi mt loi axit, thường là axit clohydric.

Phản ứng ( ví d v canxi):

2 RH + Ca ++ (HCO - ) 2  R 2 -Ca + 2 H + + 2 HCO -

Các cation hydro kết hp vi các anion birarbonate đ to ra carbon dioxide và nước:

+ + HCO -  CO 2 + H 2 O

     

 Khử kiềm được sử dụng rộng dãi trong các nhà máy Bia, Nồi hơi áp suất thấp, nước uống gia đình, bước đầu tiên trước khi trao đổi SAC trong quá trình khử khoáng.

 Hạt nhựa Tulsion của Thermax-Ấn Độ với nhiều dòng Cation axit yếu cao cấp để khử khử kiềm : Tulsion CXO 12, Tulsion CXO 12MP.

 Tulsion CXO 12 và CXO 12MP là nhựa trao đổi Cation axit yếu có dung lượng trao đổi rất cao, có độ ỏn định vật lý và hóa học tuyệt vời.

 Loại nhựa này rất thích hợp cho việc khử độ kiềm, phạm vi pH và nhiệt độ rộng.

 

 

 

 

 

Khử Kiềm

15:56 19/11/2020

 Quy trình c th này s dng mt loi nha cation có tính axit yếu. Loi nha này có kh năng loi b đ cng khi nước khi nó cũng cha kim. Sau khi x lý, nước có cha carbon dioxide, có th được loi b bng thiết bị khử khí . Nha cation được tái sinh rt hiu qu vi mt loi axit, thường là axit clohydric.

Phản ứng ( ví d v canxi):

2 RH + Ca ++ (HCO - ) 2  R 2 -Ca + 2 H + + 2 HCO -

Các cation hydro kết hp vi các anion birarbonate đ to ra carbon dioxide và nước:

+ + HCO -  CO 2 + H 2 O

     

 Khử kiềm được sử dụng rộng dãi trong các nhà máy Bia, Nồi hơi áp suất thấp, nước uống gia đình, bước đầu tiên trước khi trao đổi SAC trong quá trình khử khoáng.

 Hạt nhựa Tulsion của Thermax-Ấn Độ với nhiều dòng Cation axit yếu cao cấp để khử khử kiềm : Tulsion CXO 12, Tulsion CXO 12MP.

 Tulsion CXO 12 và CXO 12MP là nhựa trao đổi Cation axit yếu có dung lượng trao đổi rất cao, có độ ỏn định vật lý và hóa học tuyệt vời.

 Loại nhựa này rất thích hợp cho việc khử độ kiềm, phạm vi pH và nhiệt độ rộng.

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow