Khử Khoáng.

Khử Khoáng

10:25 20/11/2020

 Đi vi nhiu ng dng, tt c các ion trong nước phi được loi bBt k tp cht nào cũng có th kết ta gây hư hng thiết bị, ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm. Vì có các cation và anion trong nước, chúng ta phi s dng hai loi nha khác nhau: cht trao đi cation và cht trao đi anion. S sp xếp kết hp này to ra nước tinh khiết . Quá trình kh khoáng còn được gi là quá trình kh ion . Nha cation được s dng dng hydro (H + ) và nha anion dng hydroxyl (OH - ), do đó nha cation phi được tái sinh bng axit và nha anion vi kim.

SAC -H + Na + <---> R SAC -Na + H +

Với canxi thay cho natri (cũng có giá trị đối với magiê và các cation hóa trị hai khác):

2 R SAC -H + Ca ++ <---> (R SAC ) 2 -Ca + 2 H +

Trong bước thứ hai, tất cả các anion được loại bỏ bằng nhựa bazơ mạnh:

SBA -OH + Cl - <---> R SBA -Cl + OH -

Các axit yếu được tạo ra sau khi trao đổi cation, đó là axit cacbonic và axit silicic (H2CO 3 và H2SiO3 ) được loại bỏ theo cùng một cách:

SBA -OH + HCO - <---> R SBA -HCO - + OH -

 Và cuối cùng, các ion H + được tạo ra ở bước đầu tiên sẽ phản ứng với các ion OH - của bước thứ hai để tạo ra các phân tử nước mới. Phản ứng này là không thể đảo ngược:

+ + OH -  H 2 O

                                                                                                                                                                       

                                       

  Hạt nhựa Tulsion của Thermax-Ấn Độ với nhiều dòng Anion bazơ mạnh cao cấp để khử khoáng như : Tulsion A23, Tulsion A23P, Tulsion A27 MP, Tulsion A27 Gel, Tulsion A32, Tulsion A33OH. Phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay là sản phẩm Tulsion A23 , Tulsion A32Tulsion A33OH với nhiều tính năng vượt trội.

  Tulsion A23 , Tulsion A32Tulsion A33OH là một loại nhựa trao đổi Anion bazơ mạnh, cao cấp, dựa trên ma trận Polystyren. có khả năng trao đổi cao kết hợp với sự ổn định vật lý và hóa học tuyệt vời. Tulsion A23 , Tulsion A32 và Tulsion A33OH chuyên dùng cho loại bỏ Silica, Carbonic cùng với các axit mạnh, nó hoạt động hiệu quả trong phạm vi pH và nhiệt độ rộng.

 

Khử Khoáng

10:25 20/11/2020

 Đi vi nhiu ng dng, tt c các ion trong nước phi được loi bBt k tp cht nào cũng có th kết ta gây hư hng thiết bị, ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm. Vì có các cation và anion trong nước, chúng ta phi s dng hai loi nha khác nhau: cht trao đi cation và cht trao đi anion. S sp xếp kết hp này to ra nước tinh khiết . Quá trình kh khoáng còn được gi là quá trình kh ion . Nha cation được s dng dng hydro (H + ) và nha anion dng hydroxyl (OH - ), do đó nha cation phi được tái sinh bng axit và nha anion vi kim.

SAC -H + Na + <---> R SAC -Na + H +

Với canxi thay cho natri (cũng có giá trị đối với magiê và các cation hóa trị hai khác):

2 R SAC -H + Ca ++ <---> (R SAC ) 2 -Ca + 2 H +

Trong bước thứ hai, tất cả các anion được loại bỏ bằng nhựa bazơ mạnh:

SBA -OH + Cl - <---> R SBA -Cl + OH -

Các axit yếu được tạo ra sau khi trao đổi cation, đó là axit cacbonic và axit silicic (H2CO 3 và H2SiO3 ) được loại bỏ theo cùng một cách:

SBA -OH + HCO - <---> R SBA -HCO - + OH -

 Và cuối cùng, các ion H + được tạo ra ở bước đầu tiên sẽ phản ứng với các ion OH - của bước thứ hai để tạo ra các phân tử nước mới. Phản ứng này là không thể đảo ngược:

+ + OH -  H 2 O

                                                                                                                                                                       

                                       

  Hạt nhựa Tulsion của Thermax-Ấn Độ với nhiều dòng Anion bazơ mạnh cao cấp để khử khoáng như : Tulsion A23, Tulsion A23P, Tulsion A27 MP, Tulsion A27 Gel, Tulsion A32, Tulsion A33OH. Phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay là sản phẩm Tulsion A23 , Tulsion A32Tulsion A33OH với nhiều tính năng vượt trội.

  Tulsion A23 , Tulsion A32Tulsion A33OH là một loại nhựa trao đổi Anion bazơ mạnh, cao cấp, dựa trên ma trận Polystyren. có khả năng trao đổi cao kết hợp với sự ổn định vật lý và hóa học tuyệt vời. Tulsion A23 , Tulsion A32 và Tulsion A33OH chuyên dùng cho loại bỏ Silica, Carbonic cùng với các axit mạnh, nó hoạt động hiệu quả trong phạm vi pH và nhiệt độ rộng.

 

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow