Hybrid Chiller

Hệ thống Hybrid Chiller

15:09 20/02/2021

 

 

- Capacity Range: 50 – 250 TR

- Brine temperature: -5 to -35 °C 

- Refrigerant: R404, Ammonia

- Heat Source: Dry Saturated Steam (0.5 – 3.5 bar.g / 7 – 50 psig) / Dry Saturated Steam (5.0 – 10.5 bar.g / 72 – 152 psig ) / Low temperature hot water (90 – 150 °C  / 194 - 302°F) / High temperature hot water (150 – 180 °C  / 302 - 356°F)/ Exhaust Gases (300 – 600 °C  / 572 - 1112°F)

Hệ thống Hybrid Chiller

15:09 20/02/2021

 

 

- Capacity Range: 50 – 250 TR

- Brine temperature: -5 to -35 °C 

- Refrigerant: R404, Ammonia

- Heat Source: Dry Saturated Steam (0.5 – 3.5 bar.g / 7 – 50 psig) / Dry Saturated Steam (5.0 – 10.5 bar.g / 72 – 152 psig ) / Low temperature hot water (90 – 150 °C  / 194 - 302°F) / High temperature hot water (150 – 180 °C  / 302 - 356°F)/ Exhaust Gases (300 – 600 °C  / 572 - 1112°F)

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow