High Effciency Chiller Heater

Hệ thống High Effciency Chiller Heater

14:10 20/02/2021

 

 

- Cooling Capacity: 50 – 3000 TR

- Heating Capacity: 100 – 9250 kW

- Heat Source:Steam

- Pressure: 3 bar.g - 10.5 bar.g / 45 psig - 150 psig

Hệ thống High Effciency Chiller Heater

14:10 20/02/2021

 

 

- Cooling Capacity: 50 – 3000 TR

- Heating Capacity: 100 – 9250 kW

- Heat Source:Steam

- Pressure: 3 bar.g - 10.5 bar.g / 45 psig - 150 psig

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow