Hạt nhựa xúc tác

Hạt nhựa xúc tác

15:48 04/12/2020

1. Este hóa : Tulsion T62 MP, Tulsion T63 MP, Tulsion T66 MP

Tulsion T62 MP và Tulsion T63 MP là nhựa trao đổi cation axit mạnh cấp xúc tác. Nó cho phép khuếch tán nhanh chóng các chất phản ứng vào các hạt nhờ kích thước lỗ hạt lớn. Diện tích bề mặt cao của loại nhựa này cho phép số lượng lớn các vị trí xúc tác bề mặt có thể tiếp cận cho phản ứng. Điều này giúp hoạt động xúc tác nhanh hơn và tốt hơn. Nó có  độ bền cơ học cao, khả năng chống tiêu hao và khả năng chịu đựng cao hơn đối với nhiệt độ, chất oxy hóa và dung môi.

Tulsion T62 MP và Tulsion T63 MP đặc biệt thích hợp để sử dụng trong các phản ứng hóa học hữu cơ được xúc tác bởi các ion Hydro, tại chỗ của khoáng axit H2SO4 hoặc HCl.

Tulsion T66 MP là loại nhựa trao đổi cation axit mạnh cấp xúc tác được cải tiến được sử dụng cho các phản ứng. Chất xúc tác này cung cấp hiệu suất được cải thiện khi so sánh với các chất xúc tác trao đổi ion thông thường, đặc biệt là phản ứng alkyl hóa và các phản ứng khác liên quan đến chất phản ứng phân cực do cấu trúc nền được thiết kế đặc biệt của nó. Nó có độ bền cơ học tuyệt vời, khả năng chống tiêu hao và khả năng chịu đựng cao hơn đối với nhiệt độ, chất oxy hóa andsolvents.

2. Alkyl hóa Phenol : Tulsion T6812 MP

Tulsion T6812 MP là loại nhựa trao đổi cation axit mạnh cấp xúc tác được cải tiến được sử dụng cho các phản ứng với cấu trúc độ xốp tuyệt vời. Chất xúc tác này cung cấp hiệu suất được cải thiện khi so sánh với các chất xúc tác trao đổi ion thông thường, đặc biệt là phản ứng Alkyl hóa Phenol, Este hóa…. Nó có độ bền cơ học tuyệt vời, khả năng chống tiêu hao và khả năng chịu đựng cao hơn đối với nhiệt độ, chất oxy hóa.

3. Ete hóa (MTBE, TAME)  : Tulsion T8052 MP

Tulsion T80522 MP là loại nhựa trao đổi cation axit mạnh cấp xúc tác được cải tiến được sử dụng cho các phản ứng với cấu trúc độ xốp tuyệt vời. Chất xúc tác này cung cấp hiệu suất được cải thiện khi so sánh với các chất xúc tác trao đổi ion thông thường, đặc biệt là phản ứng Este hóa (MTBE, TAME)…. Nó có độ bền cơ học tuyệt vời, khả năng chống tiêu hao và khả năng chịu đựng cao hơn đối với nhiệt độ, chất oxy hóa.

Hạt nhựa xúc tác

15:48 04/12/2020

1. Este hóa : Tulsion T62 MP, Tulsion T63 MP, Tulsion T66 MP

Tulsion T62 MP và Tulsion T63 MP là nhựa trao đổi cation axit mạnh cấp xúc tác. Nó cho phép khuếch tán nhanh chóng các chất phản ứng vào các hạt nhờ kích thước lỗ hạt lớn. Diện tích bề mặt cao của loại nhựa này cho phép số lượng lớn các vị trí xúc tác bề mặt có thể tiếp cận cho phản ứng. Điều này giúp hoạt động xúc tác nhanh hơn và tốt hơn. Nó có  độ bền cơ học cao, khả năng chống tiêu hao và khả năng chịu đựng cao hơn đối với nhiệt độ, chất oxy hóa và dung môi.

Tulsion T62 MP và Tulsion T63 MP đặc biệt thích hợp để sử dụng trong các phản ứng hóa học hữu cơ được xúc tác bởi các ion Hydro, tại chỗ của khoáng axit H2SO4 hoặc HCl.

Tulsion T66 MP là loại nhựa trao đổi cation axit mạnh cấp xúc tác được cải tiến được sử dụng cho các phản ứng. Chất xúc tác này cung cấp hiệu suất được cải thiện khi so sánh với các chất xúc tác trao đổi ion thông thường, đặc biệt là phản ứng alkyl hóa và các phản ứng khác liên quan đến chất phản ứng phân cực do cấu trúc nền được thiết kế đặc biệt của nó. Nó có độ bền cơ học tuyệt vời, khả năng chống tiêu hao và khả năng chịu đựng cao hơn đối với nhiệt độ, chất oxy hóa andsolvents.

2. Alkyl hóa Phenol : Tulsion T6812 MP

Tulsion T6812 MP là loại nhựa trao đổi cation axit mạnh cấp xúc tác được cải tiến được sử dụng cho các phản ứng với cấu trúc độ xốp tuyệt vời. Chất xúc tác này cung cấp hiệu suất được cải thiện khi so sánh với các chất xúc tác trao đổi ion thông thường, đặc biệt là phản ứng Alkyl hóa Phenol, Este hóa…. Nó có độ bền cơ học tuyệt vời, khả năng chống tiêu hao và khả năng chịu đựng cao hơn đối với nhiệt độ, chất oxy hóa.

3. Ete hóa (MTBE, TAME)  : Tulsion T8052 MP

Tulsion T80522 MP là loại nhựa trao đổi cation axit mạnh cấp xúc tác được cải tiến được sử dụng cho các phản ứng với cấu trúc độ xốp tuyệt vời. Chất xúc tác này cung cấp hiệu suất được cải thiện khi so sánh với các chất xúc tác trao đổi ion thông thường, đặc biệt là phản ứng Este hóa (MTBE, TAME)…. Nó có độ bền cơ học tuyệt vời, khả năng chống tiêu hao và khả năng chịu đựng cao hơn đối với nhiệt độ, chất oxy hóa.

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow