Energy Plant

Model : Energy Plant

11:49 22/02/2021

 

 

Nhà máy năng lượng là một giải pháp độc đáo của Thermax cung cấp đa phương tiện nhiệt như Hơi nước, dầu nhiệt và khí nóng thông qua hệ thống hiệu quả cao với hiệu suất nhiệt hơn 94%.

Hệ thống này giúp giảm thiểu chi phí và tối đa hóa hiệu quả hoạt động. Chúng tôi có khả năng cung cấp Nhà máy năng lượng lên đến 97 MW. 

- Công suất  : lên đến 97 MW

- Nhiên liệu đốt : Đa nhiên liệu  

Model : Energy Plant

11:49 22/02/2021

 

 

Nhà máy năng lượng là một giải pháp độc đáo của Thermax cung cấp đa phương tiện nhiệt như Hơi nước, dầu nhiệt và khí nóng thông qua hệ thống hiệu quả cao với hiệu suất nhiệt hơn 94%.

Hệ thống này giúp giảm thiểu chi phí và tối đa hóa hiệu quả hoạt động. Chúng tôi có khả năng cung cấp Nhà máy năng lượng lên đến 97 MW. 

- Công suất  : lên đến 97 MW

- Nhiên liệu đốt : Đa nhiên liệu  

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow