Diesel sinh học

Diesel sinh học

10:38 04/12/2020

1. Rửa Diesel sinh học : Tulsion T45 BD

Tulsion T45 BD là chất xúc tác axit rắn, cấp cao dựa trên nền polystyrene liên kết chéo chứa nhóm axit sulfonic. Nhựa này được sản xuất bằng cách tổng hợp kích thước hạt được kiểm soát và được sử dụng cho nhiều ứng dụng quy trình khác nhau.

Bước đầu tiên trong quá trình sản xuất diesel sinh học bao gồm quá trình este hóa các axit béo và chuyển hóa

chất béo trung tính, thường được tìm thấy trong dầu thô nguyên liệu. Quá trình này tạo ra một axit béo-metyl-este hoặc thành phần “diesel sinh học” trong giai đoạn kỵ nước và thành phần glycerin trong giai đoạn ưa nước.

Trong bước tinh chế, Tulsion T45 BD được sử dụng để loại bỏ lượng vết của glycerin và xà phòng khỏi

diesel sinh học thể hiện khả năng chuyển đổi cao với độ ổn định vật lý, hóa học và hoạt động tuyệt vời. Tulsion T45 BD được sử dụng trong nhiều điều kiện nhiệt độ và pH khác nhau.

2. Giảm FFA : Tulsion T202

Tulsion T202 là hạt nhựa cao cấp, với tính nawmg vật lý và hóa học vượt trội, được ứng ứng để giảm FFA trong công nghệ Diesel sinh học.

Diesel sinh học

10:38 04/12/2020

1. Rửa Diesel sinh học : Tulsion T45 BD

Tulsion T45 BD là chất xúc tác axit rắn, cấp cao dựa trên nền polystyrene liên kết chéo chứa nhóm axit sulfonic. Nhựa này được sản xuất bằng cách tổng hợp kích thước hạt được kiểm soát và được sử dụng cho nhiều ứng dụng quy trình khác nhau.

Bước đầu tiên trong quá trình sản xuất diesel sinh học bao gồm quá trình este hóa các axit béo và chuyển hóa

chất béo trung tính, thường được tìm thấy trong dầu thô nguyên liệu. Quá trình này tạo ra một axit béo-metyl-este hoặc thành phần “diesel sinh học” trong giai đoạn kỵ nước và thành phần glycerin trong giai đoạn ưa nước.

Trong bước tinh chế, Tulsion T45 BD được sử dụng để loại bỏ lượng vết của glycerin và xà phòng khỏi

diesel sinh học thể hiện khả năng chuyển đổi cao với độ ổn định vật lý, hóa học và hoạt động tuyệt vời. Tulsion T45 BD được sử dụng trong nhiều điều kiện nhiệt độ và pH khác nhau.

2. Giảm FFA : Tulsion T202

Tulsion T202 là hạt nhựa cao cấp, với tính nawmg vật lý và hóa học vượt trội, được ứng ứng để giảm FFA trong công nghệ Diesel sinh học.

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow