Đánh bóng ngưng tụ

Đánh bóng ngưng tụ

10:27 03/12/2020

1. Hạt nhựa Cation : Tulsion T50

Tulsion T50 là một loại nhựa trao đổi cation axit mạnh chất lượng cao, có chứa nhóm axit sulphonic với dung lượng trao đổi cao, kết hợp với độ ổn định vật lý và hóa học tuyệt vời được sử dụng để loại bỏ cation trong nhà máy đánh bóng nước ngưng.

Tulsion T50  được cung cấp dưới dạng hạt cầu ẩm ở dạng hydro và đã được kiểm soát kích thước hạt giúp giảm thiểu tổn thất áp suất trong các cột có lưu lượng cao. Nó cũng được sử dụng như phân đoạn cation trong hỗn hợp.

Tulsion T50  được sử dụng làm phương tiện phân tách trơ cùng với anion Tulsion A21 hoặc Tulsion A21 MP.

2. Hạt nhựa Anion : Tulsion A21

Tulsion  A21 là nhựa trao đổi anion gốc mạnh dạng gel có chứa amoni bậc bốn Loại I, có độ bền hạt cao kết hợp với độ ổn định vật lý và hóa học tuyệt vời, được sử dụng trong đánh bóng ngưng tụ, trong các đơn vị nhựa trao đổi hỗn hợp và cũng trong các ứng dụng quy trình khác.

Tulsion A21 được cung cấp dưới dạng hạt cầu ẩm ở dạng clorua và có kích thước hạt được kiểm soát để  giảm thiểu tổn thất áp suất trong các cột lưu lượng cao. Nó cũng được sử dụng như phần anion trong hỗn hợp.

Tulsion A21 cung cấp các đặc tính kết hợp của công suất cao và khả năng chống phân bổ và chống sốc thẩm thấu tuyệt vời.

 

Đánh bóng ngưng tụ

10:27 03/12/2020

1. Hạt nhựa Cation : Tulsion T50

Tulsion T50 là một loại nhựa trao đổi cation axit mạnh chất lượng cao, có chứa nhóm axit sulphonic với dung lượng trao đổi cao, kết hợp với độ ổn định vật lý và hóa học tuyệt vời được sử dụng để loại bỏ cation trong nhà máy đánh bóng nước ngưng.

Tulsion T50  được cung cấp dưới dạng hạt cầu ẩm ở dạng hydro và đã được kiểm soát kích thước hạt giúp giảm thiểu tổn thất áp suất trong các cột có lưu lượng cao. Nó cũng được sử dụng như phân đoạn cation trong hỗn hợp.

Tulsion T50  được sử dụng làm phương tiện phân tách trơ cùng với anion Tulsion A21 hoặc Tulsion A21 MP.

2. Hạt nhựa Anion : Tulsion A21

Tulsion  A21 là nhựa trao đổi anion gốc mạnh dạng gel có chứa amoni bậc bốn Loại I, có độ bền hạt cao kết hợp với độ ổn định vật lý và hóa học tuyệt vời, được sử dụng trong đánh bóng ngưng tụ, trong các đơn vị nhựa trao đổi hỗn hợp và cũng trong các ứng dụng quy trình khác.

Tulsion A21 được cung cấp dưới dạng hạt cầu ẩm ở dạng clorua và có kích thước hạt được kiểm soát để  giảm thiểu tổn thất áp suất trong các cột lưu lượng cao. Nó cũng được sử dụng như phần anion trong hỗn hợp.

Tulsion A21 cung cấp các đặc tính kết hợp của công suất cao và khả năng chống phân bổ và chống sốc thẩm thấu tuyệt vời.

 

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow