Copolymer.

Copolymer.

16:07 04/12/2020

1. Khuôn Đúc : Tulsimer CB-300, Tulsimer CB-400

Tulsimer CB-300 và Tulsimer CB-400  là polymer XLPS hình cầu chất lượng cao của Styrene và DVB.

Tulsimer CB-300 và Tulsimer CB-400  được đặc trưng bởi độ bền nhiệt rất cao và hàm lượng tro thấp. Nó rất cao trơ và không bị ảnh hưởng bởi axit, kiềm, rượu béo và các dung môi thơm.

Tulsimer CB-300 và Tulsimer CB-400  được thiết kế đặc biệt cho các chất bay hơi thấp và được ứng dụng trong sản xuất thủy tinh và khuôn đúc.

2. Thủy Tinh : Tulsimer INTL 100.

Tulsimer INTL 100 là sản phẩm xen kẽ thủy tinh bột mịn chất lượng cao với chất chống ố màu.

Tulsimer INTL 100 làm chậm và chống ăn mòn kính và dễ dàng thi công và tháo lắp khỏi kính bề mặt. Nó tương thích cao với thiết bị ứng dụng.

Tulsimer INTL 100 được sử dụng trong ngành thủy tinh để làm bao bì thủy tinh nổi, thủy tinh phẳng, thủy tinh tráng.

Copolymer.

16:07 04/12/2020

1. Khuôn Đúc : Tulsimer CB-300, Tulsimer CB-400

Tulsimer CB-300 và Tulsimer CB-400  là polymer XLPS hình cầu chất lượng cao của Styrene và DVB.

Tulsimer CB-300 và Tulsimer CB-400  được đặc trưng bởi độ bền nhiệt rất cao và hàm lượng tro thấp. Nó rất cao trơ và không bị ảnh hưởng bởi axit, kiềm, rượu béo và các dung môi thơm.

Tulsimer CB-300 và Tulsimer CB-400  được thiết kế đặc biệt cho các chất bay hơi thấp và được ứng dụng trong sản xuất thủy tinh và khuôn đúc.

2. Thủy Tinh : Tulsimer INTL 100.

Tulsimer INTL 100 là sản phẩm xen kẽ thủy tinh bột mịn chất lượng cao với chất chống ố màu.

Tulsimer INTL 100 làm chậm và chống ăn mòn kính và dễ dàng thi công và tháo lắp khỏi kính bề mặt. Nó tương thích cao với thiết bị ứng dụng.

Tulsimer INTL 100 được sử dụng trong ngành thủy tinh để làm bao bì thủy tinh nổi, thủy tinh phẳng, thủy tinh tráng.

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow