Chất xúc tác

Chất Xúc Tác

14:28 19/11/2020

  Quá trình xúc tác là quá trình làm thay đổi tốc độ của một phản ứng hóa học của một hay nhiều chất phản ứng, nhờ vào sự tham gia của một chất thêm vào gọi là chất xúc tác. Không giống các chất phản ứng khác trong phản ứng hóa học, một chất xúc tác không bị mất đi trong quá trình phản ứng. Với một chất xúc tác, cần ít năng lượng giải phóng hơn để đạt được trạng thái trung gian, nhưng tổng năng lượng giải phóng từ chất phản ứng sang chất tạo thành không đổi, có thể tăng tốc độ phản ứng hoá học lên nhiều lần, hàng chục lần, hàng trăm lần, nên rút ngắn được thời gian, tăng cao hiệu suất sản xuất.

 Một số loại hạt nhựa được thiết kế đặc biệt làm xúc tác cho các quá trình phản ứng hóa học đặc biệt nhằm đạt được sản phẩm mong muốn, hiệu suất cao và chất lượng hơn.

 Hạt nhựa Tulsion của Thermax-Ấn Độ với nhiều dòng sản phẩm cao cấp để sử dụng cho các quá trình xác tác hóa học đặc biệt như : Tulsion T38H, Tulsion T56 MP, Tulsion T62 MP, Tulsion T63 MP, Tulsion T66 MP, Tulsion T6812 MP, Tulsion T8052 MP.

 Các dòng hạt nhựa xúc tác Tulsion loại Cation axit mạnh được sử dụng cho các phản ứng. Các chất xúc này cung cấp hiệu suất cao khi so sánh với các chất xúc tác thông thường khác. Đặc biệt là các phản ứng liên quan đến chất phản ứng phân cực do cấu trúc nền được thiết kế đặc biệt của nó.

 Hạt nhựa Tulsion cho xúc tác hóa học có độ bền cơ học tuyệt vời, chịu đựng cao với nhiệt độ, chất oxy hóa.

Một số phản ứng hóa học đặc biệt : Este hóa ( Tulsion T62 MP, Tulsion T63 MP, Tulsion T66 MP), Alkyl hóa Phenol ( Tulsion T6812 MP), Ete hóa-MTBE,TAME ( Tulsion T8052 MP).

Chất Xúc Tác

14:28 19/11/2020

  Quá trình xúc tác là quá trình làm thay đổi tốc độ của một phản ứng hóa học của một hay nhiều chất phản ứng, nhờ vào sự tham gia của một chất thêm vào gọi là chất xúc tác. Không giống các chất phản ứng khác trong phản ứng hóa học, một chất xúc tác không bị mất đi trong quá trình phản ứng. Với một chất xúc tác, cần ít năng lượng giải phóng hơn để đạt được trạng thái trung gian, nhưng tổng năng lượng giải phóng từ chất phản ứng sang chất tạo thành không đổi, có thể tăng tốc độ phản ứng hoá học lên nhiều lần, hàng chục lần, hàng trăm lần, nên rút ngắn được thời gian, tăng cao hiệu suất sản xuất.

 Một số loại hạt nhựa được thiết kế đặc biệt làm xúc tác cho các quá trình phản ứng hóa học đặc biệt nhằm đạt được sản phẩm mong muốn, hiệu suất cao và chất lượng hơn.

 Hạt nhựa Tulsion của Thermax-Ấn Độ với nhiều dòng sản phẩm cao cấp để sử dụng cho các quá trình xác tác hóa học đặc biệt như : Tulsion T38H, Tulsion T56 MP, Tulsion T62 MP, Tulsion T63 MP, Tulsion T66 MP, Tulsion T6812 MP, Tulsion T8052 MP.

 Các dòng hạt nhựa xúc tác Tulsion loại Cation axit mạnh được sử dụng cho các phản ứng. Các chất xúc này cung cấp hiệu suất cao khi so sánh với các chất xúc tác thông thường khác. Đặc biệt là các phản ứng liên quan đến chất phản ứng phân cực do cấu trúc nền được thiết kế đặc biệt của nó.

 Hạt nhựa Tulsion cho xúc tác hóa học có độ bền cơ học tuyệt vời, chịu đựng cao với nhiệt độ, chất oxy hóa.

Một số phản ứng hóa học đặc biệt : Este hóa ( Tulsion T62 MP, Tulsion T63 MP, Tulsion T66 MP), Alkyl hóa Phenol ( Tulsion T6812 MP), Ete hóa-MTBE,TAME ( Tulsion T8052 MP).

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0937 185 888

info@thermaxvietnam.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow